Liimpuittalad Vastseliina jäähalli ehituses: tugevus ja vastupidavus

Timber beams

Pinska OÜ Liimpuittalad

Jäähalli rajamine Vastseliinasse on üks neist eriprojektidest, kuhu meie ettevõte sai oma olulise panuse anda. See spordirajatis ei esinda mitte ainult võimalust sportida, vaid ka kogukonna ühtsust ja tugeva vundamendi loomist meie tarnitavate liimpuittalade abil.

“Selles projektis on väga huvitavalt lahendatud liimpuitkonstruktsioon ja liimpuitühendused.

Meeldiv on tõdeda, et ka Eestis eelistatakse üha enam liimpuidu lahendusi metallile.

Eraldi tahan välja tuua selle projekti osas tehtud head koostööd ehitajaga, mis on toiminud alates pakkumisest kuni kompleksprojekti lõpuni.

by Peeter Karma
Glulamexperts.com
Gluelam in construction

Meil oli suur au olla osa sellest projektist ja näha, kuidas meie töö aitab kaasa kogukonna arengule ja spordi edendamisele.

Meie ettevõte ei ole pühendunud mitte ainult kvaliteetsete toodete tarnimisele, vaid ka positiivse mõju loomisele ümbritsevas kogukonnas. Vastseliina jäähalli ehitamine on vaid üks näide sellest pühendumusest, kus meie liimpuittalad on aidanud rajada sellele olulisele spordiobjektile tugeva vundamendi ja konstruktsiooni.

Liimpuittalade valik võimaldas meil mitte ainult toetada hoone konstruktsioonitugevust, vaid anda oma panuse ka keskkonnasõbralikule ehitusele. Meie puitmaterjalid on sertifitseeritud ja jätkusuutlikud, toetades seeläbi loodussõbralikke ehitusviise.

Kaasaegse ehitusmaailma keskmes on jätkusuutlikkuse ja keskkonnasõbralikkuse tähtsus. Selles kontekstis on liimpuit tõusnud oluliseks ehitusmaterjaliks, pakkudes mitmekülgset lahendust nii tugevuse, vastupidavuse kui ka keskkonnasõbralikkuse poolest. Liimpuit on tuleviku ehitusprojektide jaoks oluline, kuna ühendab traditsioonilise puidu eelised kaasaegse tehnoloogia ja innovatsiooniga, võimaldades luua mitmekülgseid, tõhusaid ja keskkonnasäästlikke struktuure. Selle mitmekülgsus ja võime toetada keskkonnasäästlikumat ehitustööstust muudavad liimpuidu oluliseks komponendiks tulevaste ehitusprojektide jätkusuutlikus arengus.

GLT with rothoblaas
glued laminated

Published by: Steven Jents