Liimpuit

Toodame liimpuittalasid tugevusklassiga GL24, GL28 ja GL32h (h-homogeenset kui ka c-kombineeritud) hööveldatuna laiusega kuni 240 mm, kõrgusega kuni 1000 mm ja pikkusega kuni 20 m.

Liimpuit (Glue Laminated Timber) saadakse mitme puitlamelli kokkuliimimise teel ning see on välja arendatud kasutamiseks erinevates kandekonstruktsioonides (talad, postid, fermid, sarikad,sillad jne).

Homogeense liimpuidu puhul, näiteks GL 24h on kõik lamellid sama tugevusklassiga puidust C24.

Kombineeritud liimpuidu GL24c puhul võib tala ristõike kõrguses keskel asuv 2/3 osa olla C18 puidust, pealmised lamellid peavad aga olema C24 tugevusklassiga materjalist (paindel jagunevad pinged tala ristlõikes nii, et keskel on need väiksemad).

Lamellide ühendamisel kasutame ühekomponentset polüuretaanliimi Jowapur 686.30. Antud liim on väga sobilik nii sise kui välistingimustes kasutatavate koormustkandvate liimpuittoodete valmistamiseks.

Liimpuittalad toodame kvaliteetsest tugevussorteeritud kuuse materjalist.

Sõrmjätkatud materjal

Kombineeritud lamell-liimpuidu normtugevus- ja normjäikusomadused, N/mm2, ning normtihedusomadused, kg/m3  standardi EVS-EN 14080:2013 järgi.

OmadusTähisLamell-liimpuidu tugevusklass
GL 24cGL 28cGL 32c
Paindetugevusfmgk242832
Tõmbetugevusft0gk1719,519,5
ft90gk0,5
Survetugevusfc0gk21,52424,5
fc90gk2,5
Nihketugevusfvgk3,5
ElastsusmoodulE0gmean110001250013500
E0g0591001040011200
E90gmean300
E90g05250
NihkemoodulGgmean650
Gg05540
Tiheduspgk365390400
pgmean400420440

Homogeense lamell-liimpuidu normtugevus- ja normjäikusomadused, N/mm2, ning normtihedusomadused, kg/m3  standardi EVS-EN 14080:2013 järgi.

OmadusTähisLamell-liimpuidu tugevusklass
GL 24hGL 28hGL 32h
Paindetugevusfmgk242832
Tõmbetugevusft0gk19,222,325,6
ft90gk0,5
Survetugevusfc0gk242832
fc90gk2,5
Nihketugevusfvgk3,5
ElastsusmoodulE0gmean115001260014200
E0g0596001050011800
E90gmean300
E90g05250
NihkemoodulGgmean650
Gg05540
Tiheduspgmean420460 490

LIIMPUITTALADE RISTLÕIKED

X märgiga on tähistatud lõikeid, kus materjali kadu on kõige väiksem. Võimalik on teha ka teisi ristlõikeid, kuid seal on kulu suurem ning hind vastavalt kõrgem.

 90100115120140165190200220240
90X
110
130XXXX
140X
150XX
155X
170XXXX
190XX
200X
215XXXXX
230XX
235XX
240XX
260XXXXX
270XX
275XX
280XX
310XX
315XXX
325X
350XXXXXX
360XXXX
390XXXXXX
400XX
410XX
430XX
440XXXXXXX
450XX
470XX
480XXXXXXX
490XX
510XX

Pikkus (L) max 20 000 mm
Kõrgus (H) max 1000 mm
Laius (B) max 240 mm
Tugevusklassid: GL24, GL28, GL30, GL32
Homogeenne (h) liimpuit: GL24h, GL28h, GL30h, GL32h
Kombineeritud (c) liimpuit: GL24c, GL28c, GL30c, GL32c

 

Kõrguse toorikud ja lamellid
TOORIK LAMELL
44 40
45 38
45 40
45 45
46 41
47 42
50 45